Jake's Streetstyle

START:

DÙNG DẦU GỘI & DẦU XẢ DƯỠNG MÀU COLORVITALITY ĐỂ CHUẨN BỊ CHO TÓC.

STYLE:

CHO HỒ DÍNH TẠO HÌNH HAIRPLAY MOLDING PASTE LÊN TRÊN TÓC ẨM, NHẸ NHÀNG DÙNG LOA SẤY ĐỂ ĐEM LẠI KẾT CẤU TỰ NHIÊN CHO TÓC.

FINISH:

KHI TÓC ĐÃ KHÔ, XỊT KẾT CẤU LINH HOẠT HAIRPLAY PLAYABLE TEXTURE ĐỂ TẠO THÊM KẾT CẤU MÀ KHÔNG BỊ DÍNH BẾT CHO TÓC. 

JAKE HIGHSTYLE

START:

DÙNG DẦU GỘI VÀ DẦU XẢ DƯỠNG ẨM MOISTREPAIR ĐỂ CHỮA TRỊ HƯ TỔN VÀ CHO TÓC DỄ CHẢI.

STYLE:

SỬ DỤNG SÁP LỎNG HAIRPLAY LIQUID WAX TRÊN TÓC LAU KHÔ BẰNG KHĂN ĐỂ TẠO KIỂU NHỜ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CỦA GEL VÀ ĐỘ LINH HOẠT CỦA SÁP.
 
FINISH:

KHI TÓC KHÔ, XỊT KHÓA CHỐNG ẨM HAIRSTAY ANTI-HUMIDITY SEAL LÊN TOÀN BỘ TÓC VÀ BẢO VỆ KIỂU TÓC KHỎI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘ ẨM. 

LEO STREETSTYLE

START:
DÙNG KEM GỘI TRONG XẢ MOISTREPAIR CLEANSING CONDITIONER ĐỂ NHẸ NHÀNG LÀM SẠCH MÁI TÓC XOĂN MÀ KHÔNG LÀM KHÔ TÓC.
 
STYLE:
DÙNG MỘT LƯỢNG NHỎ KEM KIỂM SOÁT LỌN XOĂN CURLUP CONTROL CREME: THOA CHO TAN TRONG LÒNG BÀN TAY, SAU ĐÓ CHO LÊN TÓC ẨM ĐỂ TẠO HÌNH VÀ TẠO LỌN CHO SÓNG XOĂN. sỬ DỤNG LOA SẤY ĐỂ SẤY KHÔ TÓC.  
 
FINISH: 
KHI TÓC ĐÃ KHÔ, KÉO CÁC LỌN XOĂN RA VÀ XỊT KHÓA CHỐNG ẨM HAIRSTAY ANTI-HUMIDITY SEAL CHO ĐỘ BÓNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ TÓC KHỎI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘ ẨM

LEO HIGHSTYLE

START:
DÙNG DẦU GỘI VÀ DẦU XẢ DƯỠNG ẨM MOISTREPAIR ĐỂ CHỮA TRỊ HƯ TỔN VÀ CHO TÓC DỄ CHẢI.

 

 STYLE:
BƠM 1 – 2 LẦN BỤI LỎNG ADDVOLUME LIQUID DUST LÊN TRÊN TÓC ẨM. sẤY KHÔ BẰNG LƯỢC HOẶC TAY ĐỂ TẠO KHỐI VÀ ĐỘ PHỒNG LỘN XỘN TRÊN TÓC.

 

FINISH:
XỊT GÔM DẺO HAIRSTAY WORKING HAIRSPRAY LÊN TOÀN BỘ TÓC ĐỂ CHO ĐỘ GIỮ NẾP TỨC THÌ MÀ LINH HOẠT. 

TERRENCE STREETSTYLE

START:
DÙNG DẦU GỘI DÀNH CHO TÓC NÂNG SÁNG COLORVITALITY BLONDE SHAMPOO ĐỂ GIẢM SỰ NGẢ VÀNG CỦA TÓC BẠC
 
STYLE:
SÁY KHÔ TÓC. SAU ĐÓ XỊT MUỐI BIỂN HAIRPLAY SEA SALT SPRAY LÊN TÓC KHÔ RỒI DÙNG LƯỢC VENT ĐỂ SẤY. BẠN SẼ CHO MÁI TÓC KẾT CẤU, KHỐI VÀ CHUYỂN ĐỘNG.
 
FINISH:
SỬ DỤNG GÔM DẺO HAIRSTAY WORKING HAIRSPRAY LÊN KHI TÓC ĐÃ KHÔ ĐỂ CHO ĐỘ GIỮ NẾP LINH HOẠT. CÀNG XỊT SẼ CÀNG CỨNG.

TERRENCE HIGHSTYLE

START:
DÙNG DẦU GỘI VÀ DẦU XẢ DƯỠNG ẨM MOISTREPAIR ĐỂ CHỮA TRỊ HƯ TỔN VÀ CHO TÓC DỄ CHẢI.
 
STYLE:
cho gel tạo kiểu HAIRPLAY STYLING GEL LÊN TÓC ẨM ĐỂ CHO ĐỘ BÓNG VÀ ĐỘ KIỂM SOÁT DÀI LÂU MÀ KHÔNG BỊ BỤI HOẶC BẾT .
 
FINISH:
KHI TÓC ĐÃ KHÔ, XỊT KẾT CẤU LINH HOẠT HAIRPLAY PLAYABLE TEXTURE ĐỂ CÓ THÊM KẾT CẤU MÀ KHÔNG GÂY DÍNH

ANNE STREETSTYLE

START:
SAU KHI GỘI ĐẦU, XỊT CHỐNG GÃY DƯỠNG ẨM MOISTREPAIR ANTI-BREAKAGE SPRAY LÊN TRÊN TÓC ẨM, TẬP TRUNG VÀO PHẦN TÓC HƯ TỔN RỒI DÙNG LƯỢC CHẢI ĐỀU.
 
STYLE:
SỬ DỤNG XỊT SẤY VÀO NẾP BẢO VỆ NHIỆT THERMASHAPE SHAPING BLOW DRY LÊN TÓC ẨM. sẤY KHÔ ĐỂ TẠO CHUYỂN ĐỘNG TỰ NHIÊN CHO TÓC.
 
FINISH:
XỊT GÔM DẺO HAIRSTAY WORKING HAIRSPRAY ĐỂ TẠO KẾT THÚC TÓC NHƯ GIÓ THỔI VÀ ĐỘ CỨNG LINH HOẠT

ANNE HIGHSTYLE

START:
SỬ DỤNG DẦU GỘI VÀ DẦU XẢ DÀNH CHO TÓC NÂNG SÁNG COLORVITALITY BLONDE ĐỂ BẢO VỆ ĐỘ SÁNG BÓNG CỦA MÀU TÓC VÀNG
 
STYLE:

SỬ DỤNG BỤI LỎNG ADDVOLUME LIQUID DUST LÊN TRÊN TÓC ẨM, TẬP TRUNG VÀO PHẦN THÂN VÀ NGỌN TÓC, SAU ĐÓ SẤY KHÔ.
 
FINISH:
XỊT GÔM ĐỊNH VỊ HAIRPLAY FIRM FINISHING HAIRSPRAY LÊN TÓC ĐỂ CÓ ĐỘ GIỮ NẾP TỨC THÌ. DÙNG LƯỢC CHẢI ĐỀU TÓC.

0.03779 sec| 526.633 kb